Графік навчального процесу

Графік літньої екзаменаційної сесії

 

Навчальні дисципліни

Освітньо-професійної програми Медицина

1-й рік (1, 2 семестри)

1. Іноземна мова / Українська мова як іноземна
2. Латинська мова та медична термінологія
3. Історія України та української культури
4. Філософія
5. Історія медицини
6. Безпека життєдіяльності; Основи біоетики та біологічної безпеки
7. Медична біологія
8. Медична та біологічна фізика
9. Біологічна та біоорганічна хімія: Біоорганічна хімія
10. Медична хімія
11. Анатомія людини
12. Гістологія, цитологія та ембріологія
13. Фізичне виховання

2-й рік (3, 4 семестри)

1. Українська мова як іноземна
2. Анатомія людини
3. Гістологія, цитологія та ембріологія
4. Фізіологія
5. Біологічна та біоорганічна хімія: Біологічна хімія
6. Мікробіологія, вірусологія та імунологія
7. Клінічна анатомія та оперативна хірургія
8. Охорона праці в галузі
9. Медична інформатика
10. Гігієна та екологія
11. Фізичне виховання
12. Догляд за хворими (практика)

3-й рік (5, 6 семестри)

1. Мікробіологія, вірусологія та імунологія
2. Патоморфологія
3. Патофізіологія
4. Фармакологія
5. Гігієна та екологія
6. Соціальна медицина, громадське здоров’я
7. Пропедевтика внутрішньої медицини
8. Пропедевтика педіатрії
9. Загальна хірургія
10. Радіологія
11. Медична психологія
12. Іноземна мова (українська)
13. Крок 1
14. Сестринська практика

4-й рік (7, 8 семестри)

1. Внутрішня медицина (у.т.ч. Ендокринологія, Медична генетика)
2. Педіатрія
3. Хірургія
4. Акушерство і гінекологія
5. Неврологія
6. Соціальна медицина, громадське здоров’я
7. Урологія
8. Оториноларингологія
9. Офтальмологія
10. Психіатрія, наркологія
11. Дерматологія, венерологія
12. Фізична реабілітація, спортивна медицина
13. Судова медицина
14. Медичне право медицини
15. Іноземна мова (українська)
16. Виробнича лікарська практика

5-й рік (9, 10 семестри)

1. Внутрішня медицина
2. Інфекційні хвороби
3. Епідеміологія та принципи доказової медицини
4. Онкологія; Радіаційна медицина
5. Педіатрія з дитячими інфекційними  хворобами
6. Хірургія ( у.ч. Дитяча хірургія, Нейрохірургія)
7. Травматологія і ортопедія
8. Акушерство і гінекологія
9. Фтизіатрія
10. Анестезіологія та інтенсивна терапія
11. Екстрена та невідкладна медична допомога
12. Українська мова (за професійним спрямуванням)
13. Виробнича лікарська практика (поліклінічна)

6-й рік (11, 12 семестри)

1. Внутрішня медицина
2. Педіатрія з дитячими інфекційними  хворобами
3. Хірургія ( у.ч. Дитяча хірургія)
4. Онкологія
5. Акушерство і гінекологія
6. Інфекційні хвороби
7. Поліативна та хоспісна медицина
8. Гігієна та екологія
9. Соціальна медицина, громадське здоров’я
10. Крок 2
11. Загальна практика (сімейна медицина)
18.11.2017
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері