Ліцензування та акредитація

На теперішній час для забезпечення освітньої діяльності за ОПП Медицина задіяно 62 науково-педагогічних працівника, Група забезпечення складає 20 осіб, які працюють за основним місцем роботи та мають кваліфікацію згідно зі спеціальністю: 

З 62-х осіб 38 мають науковий ступінь та/або вчене звання (73%), серед них 21 – медичних наук (55%;  або 40% від загальної кількості); 32 викладача мають практичний досвід (61,5%) 

На 10 здобувачів вищої освіти припадає більше двох НПП з науковим ступенем або вченим званням, при ліцензійних вимогах – один викладач.

Гарант ОПП Медицина – доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології Волковой В.А., який є завідувачем кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін.

Навчання проводиться Українською мовою (для вітчизняних студентів) та англійською мовою (для іноземних громадян та осіб без громадянства).

Станом на 30 червня 2021 року ліцензований обсяг, який має Харківський інститут медицини та біомедичних наук становить 600 осіб за спеціальністю 222 Медицина. Кількість студентів, які навчаються наведена у таблиці:

Семестр навчання12345678-12Загалом
Кількість студентів0360331840360163

Ліцензія на надання освітніх послуг за спеціальністю “Медицина”

Завантажити PDF


Ліцензійні умови (постанова КМУ від 30.12.2015 р. №1187 в редакції від 24.03.2021 р. №365) 


Положення про акредитацію освітніх програм


Відомості про самооцінювання освітніх програм


Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості ОП (17.11.2020)


Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання ОП


Довідник для акредитації програми Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales

25.10.2017
ПОДІЇ | Всі Події
ОФІЦІЙНІ ПОРТАЛИ
ПАРТНЕРИ | Всі Партнері